صفحه اصلی دوره ها درباره ما کاربر میهمان ورود

روش پرداخت

بعد از ثبت دوره در افزودن به سبد ، دکمه سبد خرید و سپس دکمه تکمیل فرایند را زده و در نهایت دکمه تایید و پرداخت را انتخاب نمایید تا وارد درگاه پرداخت شوید